[LỜI GIẢI] Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (Mx < MY) cần vừa đủ 300 m – Tự Học 365

[LỜI GIẢI] Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (Mx < MY) cần toàn diện 300 m - Tự Học 365

Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (Mx Y) cần toàn vẹn 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 24,6 gam muối của một axit hữu cơ và m gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Công thức của Y là :


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem đáp án đúnghướng dẫn giải nhé.

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

So với đáp án . Đều là ancol no

Đặt CnH2n+1OH là công thức ancol

CnH2n+1OH + (3n)/2.O2 –(t°)--> nCO2 + (n+1)H2O

_____ __________ _________ _ 0,2 ———> 0,3 (mol)

n CO2 = 4,48 / 22,4 = 0,2 (mol)

n H2O = 5,4 / 18 = 0,3 (mol) Ta có :

0,3n = 0,2(n + 1)

0,3n = 0,2n + 0,2

0,1n = 0,2

Xem thêm: Cây Mướp Gai

n = 2 Đó là C2H5OH

300 ml = 0,3 lit

n NaOH = 0,3 . 1 = 0,3 (mol)

M Muối = 24,6 / 0,3 = 82 (g/mol)

Đặt công thức RCOONa = 82

MR + 67 = 82

MR = 15 => Gốc -CH3

=> Este : CH3COOC2H5

=> Đáp án D

Nguồn: https://caythuocviet.org
Danh mục: Thảo dược

Thông báo chính thức: Cây Thuốc Việt không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!