Câu hỏi của Trần Thanh Thảo – Toán lớp 5@|mot be nuoc dang hinh hop chu nhat co kich thuoc@|https://olm.vn/images/olm_new.png@|0

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

Chiều cao của mực nước trong bể là:

     1 x \(\frac{4}{5}\)=  0,8 ( m )

Thể tích nước trong bể là:

       2 x 1,5 x 0,8 = 2,4 ( m\(^3\))

        Đổi : 2,4 m\(^3\)= 2400 dm\(^3\)

Vậy trong bể có 2400 lít nước.

               Đáp số: 2400 lít nước

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

         Chiều cao của mức nước trong bể là:

                1 : 5 x 4 = 0,8 ( m ) 

          Trong bể có số nước là:

                2 x 1,5 x 0,8 = 2,4 ( m3 )

                Đổi: 2,4 m3 = 2400 dm3 = 2400 l

                    Đáp số : 2400 l nước

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

thể tích……………………………là

[external_link offset=1]

2×1,5×1=3

đổi 3m3=3000dm3=3000l

trong bể……………………….là

3000 chia 5×4=2400

đáp số ;2400

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

Chiều cao mức nước trong bể là:

1×4/5=0,8(m)

Thể tích nước trong bể là:

2×1,5×0,8=2,4(m3)

Đổi:21,4m3=2400dm3

Đáp số:2400dm3

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

mk là Khoa học lớp 5a trường Lý Thường Kiệt

thể tích là

2*1,5*1=3 m3=3000dm3

số l nước trong bể là

3000*4/5 (4 phần 5) =2400m3=2400l

Đáp số : ….

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

mot cai bang den hinh chu nhat co kich thuoc la 2’2

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

[external_link offset=2]

Chiều cao mực nước là :

  1 x 4/5 = 0,8 [m]

Thể tích của nước là :

   2 x 1,5 x 0,8 = 2,4 [m3]

2,4 m3 = 2400dm3

2400dm3 = 2400 lít nước

Đáp số : 2400 lít nước

k giúp mình nhé 

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

2400l dung 09270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002092700200209270020020927002002000%

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

Chiều cao mức nước trong bể :

   \(1\times\frac{4}{5}=0,8\left(m\right)\)

Trong bể có :

   0,8x2x1,5=2,4(m3)=2400 lít

                Đ/S:……..

#H

Đọc tiếp…

Câu hỏi của Trần Thanh Thảo - Toán lớp 5

[external_footer]

Thông báo chính thức: Cây Thuốc Việt không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!