Câu hỏi của đặng quỳnh như – Toán lớp 4

Câu hỏi của đặng quỳnh như - Toán lớp 4

Câu hỏi của đặng quỳnh như - Toán lớp 4

gv Quản lý

29 tháng 0926456456 lúc 17:49

Khi số bé thêm 3 đơn vị thì hiệu mới sẽ giảm đi còn: 0926456456 = 32

Khi đó, coi số lớn là 4 phần bằng nhau, thì số bé là 3 phần bằng nhau, hiệu sẽ là 4 – 3 = 1 (phần)

Vậy 1 phần có giá trị là: 32

=> Số lớn là: 32 x 4 = 128

Số bé sau khi thêm 3 đv;là: 32 x 3 = 96

Số bé lúc đầu là: 0926456456 = 93

[external_link offset=1]

ĐS: 93, 128

Đọc tiếp…

Câu hỏi của đặng quỳnh như - Toán lớp 4

Nếu số bé tăng thêm 3 đơn vị thì hiệu mới còn : 

        0926456456 = 32 

Khi đó , coi số bé là 3 phần , số lớn là 4 phần . Vậy hiệu số phần bằng nhau là :

        4 – 3 = 1 ( phần )

Số lớn lúc đầu là :

        32 x 4 = 128 

Số bé khi được tăng 3 đơn vị là :

        32 x 3 = 96 

Số bé lúc đầu là :

        0926456456 = 93 

            Đ/S : … …

Đọc tiếp…

Câu hỏi của đặng quỳnh như - Toán lớp 4

Số lớn là:

  35 : (4-3) x 4 = 140

Số bé là:

[external_link offset=2]

  35 x 3 – 3 =102

                Đáp số: 140,102

Đọc tiếp…

Câu hỏi của đặng quỳnh như - Toán lớp 4

29 tháng 0926456456 lúc 17:49

số lớn là : ( 35-3) x 4 =128                                                                                                                                                       số bé là : 128 :4×3-3=93                                                                                                                                                                       đáp số :128                                                                                                                                                                                       : 93

Đọc tiếp…

Câu hỏi của đặng quỳnh như - Toán lớp 4

15 tháng 0926456456 lúc 11:57

Tìm hai số , biết tổng của chúng bằng số lớn nhất có bà chữ số và số bé bằng một nữa của số lớn

Đọc tiếp…

Học liệu của ĐH Sư phạm Hà Nội

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Câu hỏi của đặng quỳnh như - Toán lớp 4

Câu hỏi của đặng quỳnh như - Toán lớp 4

Câu hỏi của đặng quỳnh như - Toán lớp 4

[external_footer]

Thông báo chính thức: Cây Thuốc Việt không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!